Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Masák

  P. Emanuel Masák


  • * 25.12.1883 Lazinov u Letovic – † 24.9.1964 Brno


  • římskokatolický kněz, biskupský rada, redaktor, spisovatel, literární historik


  • vzdělání

   1895–1903 české klasické gymnázium v Brně,
   14. 10. 1903 vstup do biskupského semináře v Brně,
   14. 7. 1907 vysvěcen na kněze, primiční mši svatou sloužil 15. 7. 1907 v kostele sv. Josefa v Brně

  • jiné pocty

   za svoje zásluhy a rozsáhlou činnost byl v lednu 1949 jmenován biskupským radou


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1907–1911 kaplan v Benešově u Boskovic (1 měsíc), v Brtnici u Jihlavy (10 měsíců) a v Rouchovanech u Moravského Krumlova (3 roky, 2 měsíce),
   16. 10. 1911 jmenován katechetou chlapecké měšťanské školy v Židenicích, později vyučoval i na ostatních židenických školách až do roku 1950,
   po vysvěcení kostela v Židenicích spolupracoval v duchovní správě

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý obětavý funkcionář Spolku pro postavení kostela v Židenicích,
   od roku 1935 člen umělecké komise ústředního výboru Prvního celostátního sjezdu katolíků Československé republiky v Praze


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, č. 126–127


  • poznámky

   P. Emanuel Masák zůstal po celý život člověkem tichým, pokorným a všem lidem milým. Své zlaté kněžské jubileum (50 let kněžství) oslavil v tichosti v křestní kapli kostela sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích.
   V Židenicích prožil 53 let svého činorodého života.
   Pohřeb ze židenického kostela měl 28. září, na svátek sv. Václava, jehož byl zvláštním ctitelem a jehož oltář v kostele (mimo jiné) pořídil.


  • obrazy

   img16241.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel sv. Josefa a klášter františkánek a voršilek
   Josefská
   místo slavení primiční mše svaté


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 21. 12. 2018

Místo posledního odpočinku Emanuele Masáka, Židenický hřbitov v Balbínově ulici. Fotografii pořízenou v dubnu 2013 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.