Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Masák

  P. Emanuel Masák


  • * 25.12.1883 Lazinov u Letovic – † 24.9.1964 Brno


  • římskokatolický kněz, biskupský rada, redaktor, spisovatel, literární historik


  • vzdělání

   1895–1903 české klasické gymnázium v Brně,
   14. 10. 1903 vstup do biskupského semináře v Brně,
   14. 7. 1907 vysvěcen na kněze, primiční mši svatou sloužil 15. 7. 1907 v kostele sv. Josefa v Brně

  • jiné pocty

   za svoje zásluhy a rozsáhlou činnost byl v lednu 1949 jmenován biskupským radou


  • dílo

   Záslužná byla především jeho činnost redaktorská a organizační.
   Už jako student teologie řídil časopis bohoslovců Museum (1906–1907), pak časopis Anděl strážný a měsíčník pro literaturu, umění a kulturu a život Archa.
   Po Josefu Vévodovi převzal redakci měsíčníku Náš domov.
   Od roku 1924 byl předsedou olomoucké Družiny literární a umělecké.


   PRÁCE BELETRISTICKÉ:
   - román „Blouznivci“ (1921), v němž na pozadí první světové války zachytil rozpad rodiny v rodném kraji,

   - román „Šimon Stylita“ (konec r. 1918), vypsal v něm pravdivě život českého kněze v bouřlivém poválečném ovzduší, kdy došlo k pokusům o reformu katolické církve v českém duchu,

   - povídka pro mládež „Petřík putuje do Říma“ (1926),

   - přírodní, intimní a příležitostná lyrika (některé básně vyšly pod pseudonymy),

   - překlady polské literatury, např. verše Julia Slowackého, Cypriana Norwida, Z. Krasinského, Adama Asnyka aj., prózu E. Orzeskowé, Stefana Žeromského aj.


   P. Emanuel Masák sledoval vývoj českého písemnictví jako objektivní a pozorný kritik a literární historik Své referáty i recenze otiskoval porůznu v časopisech, hlavně v Hlídce a Arše. Ve svých statích rád zdůrazňoval u jednotlivých autorů citovou a nábožensko-výchovnou stránku i psychologickou stavbu.
   Z jeho literárně historických prací jsou nejhodnotnější studie o literární tvorbě Karla Šmídka a „Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně“ (1932).
   Vedoucí redaktor dětského předválečného časopisu Anděl strážný.
   S určitou nadsázkou by se dalo říci, že nebýt jeho, neměli bychom ani rozsáhlé dílo Felixe Háje alias Marie Černé „Školák Kája Mařík“, neboť byl to on, který ji povzbuzoval k další práci, když rozpoznal z příspěvků její nadání a s nímž Marie Černá korespondovala. Osudově šťastné pro ni bylo, že přispívala do dětského katolického časopisu Anděl strážný, který vycházel v Brně a jehož byl P. Emanuel Masák redaktorem.
   (Tuto informaci doplnil pro naši Encyklopedii pan Vilém Urbánek, děkujeme.)


  • zaměstnání

   1907–1911 kaplan v Benešově u Boskovic (1 měsíc), v Brtnici u Jihlavy (10 měsíců) a v Rouchovanech u Moravského Krumlova (3 roky, 2 měsíce),
   16. 10. 1911 jmenován katechetou chlapecké měšťanské školy v Židenicích, později vyučoval i na ostatních židenických školách až do roku 1950,
   po vysvěcení kostela v Židenicích spolupracoval v duchovní správě

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý obětavý funkcionář Spolku pro postavení kostela v Židenicích,
   od roku 1935 člen umělecké komise ústředního výboru Prvního celostátního sjezdu katolíků Československé republiky v Praze


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, č. 126–127


  • poznámky

   P. Emanuel Masák zůstal po celý život člověkem tichým, pokorným a všem lidem milým. Své zlaté kněžské jubileum (50 let kněžství) oslavil v tichosti v křestní kapli kostela sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích.
   V Židenicích prožil 53 let svého činorodého života.
   Pohřeb ze židenického kostela měl 28. září, na svátek sv. Václava, jehož byl zvláštním ctitelem a jehož oltář v kostele (mimo jiné) pořídil.


  • obrazy

   img16241.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel sv. Josefa a klášter františkánek a voršilek
   Josefská
   místo slavení primiční mše svaté


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 21. 12. 2018

Místo posledního odpočinku Emanuele Masáka, Židenický hřbitov v Balbínově ulici. Fotografii pořízenou v dubnu 2013 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.