Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Gross

  R. D. Josef Gross


  • * 12.8.1906 Oslavany – † 6.11.1967 Brno


  • římskokatolický kněz brněnské diecéze; politický vězeň v době okupace


  • zajímavé okolnosti

   na podzim roku 1963 se P. Josef Gross zúčastnil jako jeden z deseti členů české delegace (členem byl i dr. František Tomášek, pozdější kardinál pražský) druhé části zasedání II. vatikánského koncilu


  • zaměstnání

   na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1930 v Brně, poté působil jako kaplan v Moravských Budějovicích a jako katecheta v Jemnici a v Brně (po válce opět v Jemnici a v Brně u sv. Jakuba),
   od 1. 8. 1954 byl ustanoven administrátorem v Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde působil až do konce svého života


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 011, hrob č. 14


  • poznámky

   V letech 1940–1945 byl vězněn v koncentračních táborech v Mittelbau-Dora, Buchenwaldu, Breslau a v Osvětimi.
   Vzhledem k utrpení prožitému v nacistických koncentračních táborech a v dobré víře v potřebu mírového úsilí stal se P. Josef Gross aktivním členem MHKD, ve kterém zastával až do konce života řadu významných funkcí. Díky tomuto svému postavení mohl „držet ochrannou ruku“ nad P. Františkem Baťkou, který by pro svoji velkou aktivitu jistě nebyl ponechán církevním tajemníkem tak dlouhou dobu v Židenicích. Toto plodné, přes 13 let trvající soužití dvou sice rozdílných, ale vzájemně se doplňujících kněží skončilo v listopadu 1967 smrtí P. Josefa Grosse.
   Byl pohřben za velké účasti věřících i nejrůznějších funkcionářů brněnským kapitulním vikářem Dr. Josefem Kratochvílem dne 11. listopadu 1967 na Židenickém hřbitově.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. 1935-1995. Sborník příspěvků k dějinám kostela a náboženského života ve farnosti"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"


  • osoby

   František Xaver Baťka
   kněz, spolupráce ve farnosti Brno-Židenice Josef Dancinger
   spolubratr v kněžské službě Josef Kratochvíl
   kapitulní vikář, který vedl pohřební obřady J. Grosse


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1954–1967
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   místo jeho působení v duchovní správě na začátku padesátých let 20. století


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 1499, Matrika narozených Oslavany 1897–1907, s. 253 (Oslavany).


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 14. 06. 2018