Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Lamprechtová

  PhDr. Věra Lamprechtová, CSc.


  • * 11.10.1925 Vsetín – † 13.3.1998 Brno


  • dialektoložka
   partner osobnosti: prof. PhDr. Arnošt Lamprecht, DrSc.


  • rodné jméno

   Michálková


  • zajímavé okolnosti

   Podílela se na nářečním výzkumu na východní Moravy, zabývala se jazykem písmáckých kronik (Kronika rodiny Fuksovy), spoluautorkou knihy České nářeční texty (kolektiv vedená A. Lamprechtem) a autorkou knih Cvičení z českého jazyka a Studie o východomoravské nářeční větě.
   Pro Vlastivědný věstník moravský 1978 napsala práci Městská mluva na Vsetíně.


  • vzdělání

   gymnázium ve Vsetíně,
   1945–1949 Filozofická fakulta v Praze - čeština a filozofie (1953 titul PhDr., 1964 CSc.)


  • dílo

   Podílela se na nářečním výzkumu východní Moravy (Studie o východomoravské nářeční větě), zabývala se jazykem písmáckých kronik (Kronika rodiny Fuksovy).
   Spolupodílela se na Českých nářečních textech, napsala Cvičení z českého jazyka a práci Městská mluva na Vsetíně (Vlastivědný věstník moravský 1978).


  • zaměstnání

   1950–1952 učitelka na středních školách,
   1952–1959 FF UP v Olomouci,
   od roku 1959 vědecká pracovnice brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV,
   externě přednášela na FFPdF v Brně


  • poznámky

   (malý medajlonek uvádějí tyto stránky: http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=M)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Arnošt Lamprecht


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 29. 04. 2018