Internetová encyklopedie dějin Brna

Bedřich Pokorný

  Major Bedřich Pokorný


  • * 6.3.1904 Brno – † 31.3.1968 Kanice (okres Brno-venkov)


  • zpravodajský důstojník, zemský velitel Sboru národní bezpečnosti, přednosta Obranného zpravodajství, přednosta správy Táborů nucených prací, zástupce velitele StB, jeden z „Gottwaldových mužů“ února 1948


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno:
   - Bei der Aussicht - Na vyhlídce 35
   - V aleji 8

   Praha, Cukrovarská 43


  • vzdělání

   1910–1916 základní škola,
   1916–1920 nižší gymnázium,
   1920–1924 obchodní akademie (studium zakončeno maturitou),
   1924–1926 Vojenská akademie v hranicích na Moravě,
   1926–1927 Jednoroční důstojnická aplikační škola pro pěší vojsko v Milovicích,
   1934 zpravodajský kurz při Zemském vojenském velitelství v Košicích


  • zaměstnání

   1934–1939 zpravodajský důstojník Československé armády,
   1939–1945 aktuárský tajemník revizní komise při brněnské odbočce Ministerstva financí,
   26. 4. 1945 – 15. 5. 1945 velitel SNB Brno-město,
   16. 5. 1945 – 2. 7. 1945 zemský velitel SNB na Moravě,
   3. 7. 1945 – 14. 1. 1946 zástupce přednosty OBZ-MV,
   15. 1. 1946 – 3. 11. 1946 přednosta OBZ-MV,
   3. 11. 1946 – 2. 2. 1948 referent OBZ-MV pro Slovensko,
   3. 2. 1948 – duben 1948 legační rada na čs. velvyslanectví ve Vídni,
   duben 1948 – prosinec 1948 zástupce přednosty odboru MV pro politické zpravodajství,
   1. 1. 1949 – 28. 1. 1951 přednosta tzv. skup. BAc (zástupce velitele StB),
   9. 10. 1949 – 28. 1. 1951 přednosta správy Táborů nucených prací

  • politická orientace

   od 27. 4. 1945 člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   v dobách 1. československé republiky se pravidelně stýkal s uměleckou inteligencí,
   byl pokladníkem brněnské frakce Devětsilu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, řada 1, hrob č. 54


  • poznámky

   Dne 1. 10. 1924 nastoupil základní vojenskou službu u 31. pěšího pluku v Jihlavě. Jeho nadřízení jej záhy navrhli k dalšímu studiu na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, po absolvování dalších speciálních kurzů se stal zpravodajským důstojníkem v Michalovcích, Košicích a Prešově se zaměřením proti Maďarsku.
   Od března 1939 se zapojil do odboje, rozšiřoval letáky a protiněmecké tiskoviny. Jeho odbojová činnost však byla později zpochybňována a Pokorného skutečné aktivity v období Protektorátu jsou dodnes předmětem mnoha diskusí.
   Konec války strávil se svou rodinou v rozestavěném železničním tunelu v Cacovicích, na místě zorganizoval národní výbor a prohlásil se jeho předsedou. Ihned po osvobození vstoupil do KSČ a získal vysokou funkci velitele Národní bezpečnostní stráže v Brně a zemského velitele SNB na Moravě, byl rovněž jedním z organizátorů divokého odsunu německého obyvatelstva dne 31. 5. 1945, tzv. brněnského Pochodu smrti. Krátce nato byl ministrem vnitra Noskem povolán do Prahy, kde konspirační činností aktivně přispěl k únorovému převratu roku 1948 a díky svému závratnému kariérnímu růstu se postupně stal jednou z nejmocnějších a nejobávanějších postav komunistické Státní bezpečnosti.
   Dne 28. 1. 1951 byl mjr. Bedřich Pokorný na základě podezření z dřívější spolupráce s gestapem a z protistátní činnosti zbaven na příkaz ministra národní bezpečnosti L. Kopřivy všech funkcí, zatčen a dán do vazby. Dne 23. 12. 1953 byl Nejvyšším soudem uznán vinným z trestného činu sabotáže a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 16 let. Na základě rozhodnutí prezidenta republiky mu byl po pěti a půl letech zbytek trestu prominut, následovala rehabilitace a opětovné přijetí do řad KSČ. Události Pražského jara jej zcela zdrtily, dne 31. 3. 1968 byl nalezen oběšený v lese nedaleko Kanic.
   (Osobnost Bedřicha Pokorného pro naši encyklopedii kompletně zpracoval a dne 31. 10. 2011 poskytl pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)


  • obrazy

   img13746.jpg img13747.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Milada Třískalová-Vašová
   M Třískalová-Vašová byla sekretářkou Bedřicha Pokorného


  • partneři

   Zdeňka Pokorná (Hrachovinová)


  • děti

   Libor Pokorný
   Radomír Pokorný


  • rodiče

   Marie Pokorná (Strnadová)
   Ligorius Pokorný


  • ulice

   Bei der Aussicht - Na vyhlídce
   bydliště (dnes Vyhlídka) V aleji
   bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 03. 2020

Bedřich Pokorný v předválečných letech jako důstojník Československé armády. Fotografii zaslal pan Jiří Skoupý, děkujeme.