Internetová encyklopedie dějin Brna

František Ladislav Nesvadbík

  František Ladislav Nesvadbík


  • * 30.3.1860 Čehovice (okres Prostějov) – † 3.4.1939 Brno


  • profesor I. české státní reálky v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Znal se osobně s Masarykem, z jeho pozůstalosti se dlouho uchovávaly dvě pohlednice od Masaryka a ukazovala se pohovka, na které při jedné návštěvě u Nesvadbíků Masaryk seděl. Jako velmi dobrý zpěvák se stal blízkým přítelem Leoše Janáčka.


  • bydliště

   Čehovice čp. 6 (rodný dům),
   Uherský Brod čp. 160 (v době sňatku),
   Brno, Tivoli 59


  • vzdělání

   20. 7. 1880 maturita na Slovanském gymnáziu v Olomouci,
   po maturitě vojenská služba a v roce 1882 vstup na českou část pražské univerzity, kde absolvoval filozofickou fakultu


  • dílo

   - Katalog knihovny Českého čtenářského spolku. Brno 1907
   - 50 let Českého čtenářského spolku v Brně 1861–1911. Brno, Český čtenářský spolek 1911 (?)
   - Vzpomínka na Františka Sušila. Ke stému výročí jeho narozenin napsal František Ladislav Nesvadbík. In: XXIII. výroční zpráva c. k. vyšší reálné školy v Brně. Brno 1904


  • zaměstnání

   po ukončení studií krátce učil na národní škole v Uherském Ostrohu a středních školách v Chrudimi (obchodní akademie, doloženo 1894)) a Šternberku,
   1899–1926 trvale působil na 1. české reálce v Brně (jeho oborem byl český a německý jazyk)

  • odborné a zájmové organizace

   Český čtenářský spolek v Brně (dlouholetý dobrovolný knihovník),
   jeden pokoj Nesvadbíkova bytu na Tivoli 59 byl dán k dispozici pro expozici Vlastivědy moravské, v témže bytě se scházel i pěvecký sbor, který udržoval kontakty s Leošem Janáčkem,
   Společnost pro zachování jeskynních krás v Moravském krasu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


  • poznámky

   František Ladislav Nesvadbík pocházel ze starého selského hanáckého rodu, který se na Prostějovsku doložitelně objevuje již koncem třicetileté války. Narodil se do početné rodiny, měl šest sourozenců.

   František Ladislav Nesvadbík pocházel ze starobylého selského hanáckého rodu. Původní rod Nesvadbů se na Tovačovském panství objevuje již v polovině 16. století (první zmínky jsou v opisech urbářů Tovačovského panství z roku 1567). V polovině 18. století došlo ke změně příjmení na Nesvadbík. V minulosti velmi početný rod v současné době upadá nedostatkem mužských potomků. Geneticko-genealogický výzkum provedený jedním z potomků rodu Nesvadbíků (Dr. Pavlem Mikelem) prokázal, že všichni v současné době žijící Nesvadbíci pocházejí z jednoho rodu a většina z nich také stále žije na půdě svých předků v oblasti dřívějšího Tovačovského panství.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Pavel Mikel, děkujeme.)


  • obrazy

   img18140.jpg img18141.jpg img18142.jpg img18143.jpg img18144.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   přítel Tomáš Garrigue Masaryk
   přítel


  • partneři

   Anna Magdalena Nesvadbíková (Heidenreichová)
   sňatek: 23. 11. 1889, Němčice nad Hanou


  • děti

   Božena Růžena Tihelková (Nesvadbíková)
   Olga Anna Dokládalová (Nesvadbíková)
   Vladimír Jaroslav František Nesvadbík


  • rodiče

   František Nesvadbík
   Marianna Nesvadbíková (Večeřová)


  • sourozenci

   Jan Nesvadbík


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 21. 12. 2018

František Ladislav Nesvadbík (30. léta 20. století). Fotografii z rodinného archivu pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Mikel, děkujeme.