Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Noháček

  Jindřich Noháček


  • * 7.7.1862 Jihlava (okres Jihlava) – † 30.5.1940 Brno-Královo Pole


  • dlouholetý královopolský pedagog, zasloužilý kulturní a veřejný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Jihlava čp. 55 (rodný dům)

   Brno:
   - Dolní náměstí (Unterring) 12
   - Svatopluka Čecha 19


  • zaměstnání

   1882–1884 podučitel na škole Matice školské v Brně,
   od roku 1884 působil v Králově Poli 41 let jako podučitel, odborný učitel (na měšťanské škole chlapecké - doloženo v roce 1902) a od září 1909 jako řídící učitel na českých školách

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Čtenářský spolek,
   Matice královopolská


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova


  • poznámky

   Byl všestranně veřejně činný. V roce 1889 se stal členem prvního správního výboru nově vzniklé Občanské záložny. Na podzim 1891 inicioval zřízení veřejné obecní knihovny, sestavil pro ni návrh stanov a v letech 1892–1896 byl jejím prvním správcem. Třicettři let (1892–1925) byl jednatelem Knihovního spolku.
   Byl zakládajícím členem Sokola a jeho významným činovníkem (jednatelem, místostarostou, pokladníkem), několik let členem obecního zastupitelstva, zdravotní a sirotčí komise, kronikářem obce, členem místní školní rady, vedoucím komise, která v roce 1907 připravila návrh nového pojmenování královopolských ulic, funkcionářem Čtenářského spolku a Matice královopolské, prvním předsedou (od roku 1919) Městského osvětového sboru atd.
   V září 1925 odešel po 41 letech působení na místních školách do výslužby.
   Své bohaté zkušenosti kantora-pamětníka využil při psaní kapitoly o historii královopolského školství do publikace „Královo Pole. Nástin vývoje do roku 1925". Kromě toho je autorem spisu „Veřejná knihovna, jíž založil Knihovní spolek pro Královo Pole a okolí" (1912) a textu k Polohopisnému plánu Králova Pole (1908).

   Zemřel 30. května 1940 ve věku 78 let. Pohřeb měl 1. června v kostele Nejsvětější Trojice, uložen byl na místním hřbitově v oddělení pro mládež. Zde se s ním rozloučili J. Bohanes za místní školní radu, Jan Popek za Sokol, Fr. Doušek za kulturní organizace, Fr. Svitavský za učitelský sbor a F. Havlínová za personál mateřských škol. Smuteční obřad byl zakončen hymnou Kde domov můj v podání pěveckého sboru Lumír.

   (Podklady k této osobnosti i obrazový materiál připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img13422.jpg img19628.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Noháčková (Wernerová)
   sňatek: 23. 8. 1902, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)


  • rodiče

   Tomáš Noháček
   Anna Noháčková (Neiplová)


  • sourozenci

   Leopold Noháček


  • ulice

   Dolní náměstí (Unterring)
   bydliště (dnes Rostislavovo náměstí) Svatopluka Čecha
   bydliště (asi od roku 1940)


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 31. 05. 2017

Jindřich Noháček (jako ředitel) s dětmi z 1. třídy obecné školy chlapecké na dvoře školy na Slovanském náměstí 2 (školní rok 1915/1916). Spolu s ním je na snímku i paní učitelka Heřma Jelínková. Fotografii z brožury Královo Pole...