Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Koukl

  Mons. ThDr. Josef Koukl


  • * 8.11.1926 Brno – † 22.5.2010 Litoměřice


  • sídelní biskup litoměřický v letech 1989–2003


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1. 7. 1945 maturita),
   od roku 1945 studium na teologické fakultě v Praze (absolvoval 31. 5. 1950, ale již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích),
   v březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie


  • zaměstnání

   po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností:
   - 1950 kaplan v Sokolově
   - od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta v Praze
   - v srpnu 1954 administrátor ve farnosti Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra
   - od 17. 11. 1970 spirituál litoměřického semináře
   - od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě
   - dne 26. 7. 1989 jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. srpna téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa

   dne 24. 12. 2003 - zřeknutí se úřadu,
   po nástupu nového biskupa Mons. Pavla Posáda do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem; nadále pobýval na Biskupství litoměřickém a zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím


  • hrob

   biskupská hrobka, hřbitov Litoměřice


  • poznámky

   Narodil se v Brně, mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem na gymnáziu.
   Vojenskou službu vykonával u PTP do roku 1953.

   Biskupské heslo:
   DEUS CARITAS EST („Bůh je láska“, 1 Jan 4,8).


  • obrazy

   img12213.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Stanislav Bečička
   kněz, kterého jmenoval kanovníkem litoměřické katedrální kapituly Milan Bezděk
   generální vikář litoměřické diecéze


  • události

   21. 3. 2009
   400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
   emeritní biskup litoměřický, účastník slavnosti


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 04. 11. 2015

Josef Koukl. Zdroj: www.cirkev.cz.