Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Maria Najmr

  Jan Maria Najmr


  • * 23.1.1922 Brno – † 20.3.2003


  • akademický malíř


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   ŠUŘ v Brně (1939–1945) - u prof. Hrbka, Dillingera a Františka Václava Süssera,
   FF MU v Brně (1945–1949)


  • dílo

   - sgrafita v Českých Budějovicích a v Adamově
   - Štukolustra ve Vítkovicích
   - hotel v Trojanovicích
   - Elektrodům v Brně a v Moravských Budějovicích
   - mozaiky a enkaustiky a vitráže v Brně


  • zaměstnání

   ředitel Uměleckoprůmyslové školy v Brně (dnes Střední škola umění a designu) v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   SVU Aleš v Brně,
   skupina BLOK v Brně,
   skupina M Brno


  • poznámky

   Vystavoval od roku 1948 opakovaně v Brně, Praze, Jihlavě, Hodoníně a Tišnově.
   Patřil ke generaci brněnských výtvarníků, jež počátkem 60. let 20. století hledali zjednodušení výrazových prostředků cestu k modernějšímu pojetí. Začínal s městskou tematikou. Významná část jeho tvorby vycházela z expresívních tendencí, vyhýbala se melancholii a nostalgii. Dominující byla často červenohnědá barevnost figurálních kompozic i krajinomaleb. Civilní malba, člověk a město, postavy ostře řezané v prolínajících se tvarech.
   Koncem 60. let 20. století přecházel k figurálním kompozicím.
   Zajímavou část díla tvoří obrazy lodí v přístavu, inspirované malířovým pobytem na Baltu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Krenar
   přítel František Václav Süsser
   profesor


  • partneři

   Libuše Najmrová (Vetterlová)


  • autor


Aktualizováno: 13. 12. 2018