Encyklopedie dějin města Brna

Vladimír Putna

  generál četnictva Vladimír Putna


  • * 13.10.1874 – † 13.8.1958


  • zemský četnický velitel v Brně od 16. 3. 1927 do 31. 12. 1934 (přeložen do výslužby)


  • zajímavé okolnosti

   do funkce v Brně nastupoval v hodnosti plukovníka četnictva, v době brněnského působení byl povýšen


  • bydliště

   Brno, Dobrovského 12


  • zaměstnání

   četnictvo


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 59


  • poznámky

   Náměstek zemského četnického velitele Zemského četnického velitelství pro Slovensko č. 4 v Bratislavě v hodnosti podplukovníka, dnem 31. 1. 1923 povýšen na plukovníka, od 1. 2. 1924 do 16. 3. 1927 zemský četnický velitel Zemského četnického velitelství pro Podkarpatskou Rus č. 5 v Užhorodě.
   Od 16. 3. 1927 do 31. 12. 1934 zemský četnický velitel Zemského četnického velitelství pro Moravu č. 2 v Brně, dnem 1. 5. 1928 povýšen do hodnosti generála četnictva, dnem 31. 12. 1934 přeložen do výslužby.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Zemští četničtí velitelé na Moravě od vzniku republiky do konce Protektorátu"
   "Zemské četnické velitelství v Brně 1864–1949"


  • osoby

   Antonín Čudovský
   Vladimír Putna se účastnil pietní slavnosti při odhalení pomníku 19. 8. 1934 v lese „Bažantnice“, kde A. Čudovský zemřel Čeněk Panzner
   V. Putna byl jedním ze svědků sňatku Č. Panznera Ondřej Sitek
   pohřbu Ondřeje Sitka 10. 3. 1933 ve Velehradě se účastnil zemský četnický velitel, generál četnictva Vladimír Putna Jan Šimek
   Vladimír Putna se účastnil pietní slavnosti 25. 8. 1934 v Miloticích k prvnímu výročí smrti J. Šimka


  • ulice

   Dobrovského
   bydliště doložené v roce 1936 (dnes Jana Uhra)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 5. 1939
   Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
   řečník na slavnosti


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 08. 2018