Internetová encyklopedie dějin Brna

Michal Ranný

  Michal Ranný


  • * 30.7.1946 Brno – † 6.2.1981 Praha


  • malíř, kreslíř


  • národnost

   česká


  • příčina úmrtí

   nešťastná náhoda


  • bydliště

   usedlost Štěpánovice na Tišnovsku


  • vzdělání

   1961–1965 studium na SUPŠ v Brně - u prof. J. Coufala,
   1965–1971 Akademie výtvarných umění v Praze - u prof. Františka Jiroudka a Jiřího Johna


  • dílo

   samostatné výstavy:

   2009
   - Michal Ranný: Kresby / akvarely, Muzeum města Brna, Brno

   2006
   - Michal Ranný: Obrazy, kresby, Podhorácké muzeum, Předklášteří u Tišnova

   2000
   - Náhoda setkání: Dalibor Chatrný, Pražákův palác, Brno

   1999
   - Belle - Ile - en - Mer, Galerie Štěpánská 35, Praha

   1997
   - Michal Ranný: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
   - Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

   1994
   - Michal Ranný: Obrazy, kresby, Galerie Václava Špály, Praha
   - Michal Ranný: Obrazy, kresby, Výstavní síň "13", Plzeň
   - Michal Ranný: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
   - Michal Ranný: Obrazy, kresby, Dům umění města Brna, Brno

   1991
   - Michal Ranný: Kresby, Galerie Stará radnice, Brno

   1987
   - Michal Ranný, Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha

   1985
   - Michal Ranný: Obrazy, akvarely, kresby, Grafický kabinet, Zlín (Gottwaldov)

   1984
   - Otakar Slavík: Návraty, Dům pánů z Kunštátu, Brno

   1982
   - Michal Ranný: Kresby, Divadlo hudby OKS v Olomouci

   1981
   - Michal Ranný: Kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

   nedatováno:
   - Michal Ranný: Mostra di olii, acquarelli e disegni sull' Italia, Instituto italiano di cultura, Biblioteca italiana, Praha


  • zaměstnání

   malíř a kreslíř,
   studijní pobyty - Gruzie (1966), Paříž (1967), Francie (1968), Jugoslávie (1969), Francie (1973–1974)


  • pojmenováno

   Moravská galerie v Brně uděluje Cenu Michala Ranného v oboru výtvarné umění


  • poznámky

   Počátky tvorby jsou spojeny s krajinou podhůří Českomoravské vrchoviny, kam se neustále vracel a nacházel v ní záchytné body pro svou tvorbu. Se stejným zaujetím se věnoval příměstským oblastem Prahy i plenérům Českého středohoří. Velice mu pomohly a podnítily k dalšímu velkému tématu jeho práce a pobyt ve Francii.

   Jeho výstavy jej představily jako umělecky svébytného soudobého českého krajináře, s pevným ukotvením v tišnovské přírodě i hluboce zasaženého zážitky z cest, zejména z mořských scenérií Francie, Jugoslávie a Itálie. Nezpochybnitelné jsou i vlivy Jiřího Johna, Josefa Šímy, Roberta Hliněnského.

   V jeho pracích (obrazech, akvarelech, kresbách) najdeme rozmanité podoby vegetace, stromy, travnaté plochy, jednotlivá stébla, převažoval u něj zájem o přírodní prvky anorganického původu: útvary skal, především však struktura a barevnost kamenů, ať už v původní podobě nebo se stopami zásahu lidské ruky. Postupně se propracovával od realistického projevu až k abstrakci – gestickým kresleným čarám a monochromnímu koloritu. Dotýkal se hranice lyrické abstrakce, informelní malby i minimalismu.


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Zdenka Ranná (Samsonová)
   Emanuel Ranný st.


  • sourozenci

   Emanuel Ranný


  • autor


Aktualizováno: 24. 12. 2018