Internetová encyklopedie dějin Brna

Kryštof Schwantz

  Kryštof Schwantz


  • * 60. léta 16. století Retz – † 1601/1602 Brno


  • brněnský radní, obchodník a bohatý měšťan


  • rodné jméno

   též Christoph Schwanz, Schwarz

  • šlechtický predikát

   Schwanzové z Retzu


  • zajímavé okolnosti

   za služby, které prokázal císaři v Uhrách při bojích s Turky, mu byl v roce 1590 propůjčen predikát „von Retz“


  • bydliště

   Brno


  • zaměstnání

   obchodník se železem, s vínem a suknem, také půjčování peněz na úrok,
   člen městské rady v Brně (1595–1602)

  • odborné a zájmové organizace

   majitel 3 brněnských domů


  • poznámky

   Při svých obchodech si nepočínal údajně vždycky poctivě, víno snad pančoval a sukno nebývalo prvotřídní.
   V roce 1588 koupil dům č. 22 (dnes č. 17) na Dolním rynku (dnes náměstí Svobody) a dal jej v letech 1590–1596 přebudovat na reprezentační palác ve stylu vrcholné renesance. Přestavbou pověřil předního italského mistra Antonia Gabriho, průčelí je dílem dalšího italského mistra Giorgia Gialdiho. Po Schwanzově smrti získal dům (sňatkem s Uršulou) Valentin Duch, který dal vybudovat dvorní arkády.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Valentin Duch z Luebecka
   majitel domu na náměstí Svobody č. 17 (a současně druhý manžel Schwantzovy bývalé manželky)


  • partneři

   Ursula Schwantzová (Oberhaeuserová)


  • stavby

   Schwanzův palác
   náměstí Svobody 17/86
   majitel domu


  • události

   13. 10. 1599
   Koupě domu na brněnském předměstí šlechticem
   brněnský radní


  • autor


Aktualizováno: 10. 10. 2019