Internetová encyklopedie dějin Brna

Milena Flodrová

  Mgr. Milena Flodrová


  • * 24.1.1935 Hranice


  • historička, věnující se především dějinám Brna
   dítě osobnosti: Robert Volek


  • rodné jméno

   Volková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Brno:
   - Mášova 21 (1939–1945) a 23a (1945–1960)
   - Šumavská 29 (1960–1967)
   - Jurkovičova 19 (od roku 1967)

  • cena města

   za celoživotní práci v oboru žurnalistiky a publicistiky (2000)


  • vzdělání

   1941–1946 obecná škola v Brně, Veveří 26,
   1946–1948 III. státní reálné gymnázium v Brně, Hybešova 15,
   1948–1950 střední škola chlapecká a dívčí v Brně, Kotlářská 4,
   1950–1951 gymnázium Dr. Zdeňka Nejedlého v Brně, Kounicova 16, poté (1952–1953) třída Kpt. Jaroše 14,
   1953–1958 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor historie a archivnictví
   3. 7. 1958 promoce - promovaný historik, od 1. 7. 1990 magistra

  • jiné pocty

   Cena Jihomoravského kraje (2006) - obor historické vědy,
   Pamětní medaile sv. Petra a Pavla udělená brněnským biskupem ThDr. Vojtěchem Cikrlem (2007)


  • dílo

   Výběrová bibliografie viz in: "A vůbec..." Utajený sborník Milena Flodrové k 75. narozeninám. K vydání připravily Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Irena Loskotová a Jitka Šibíčková, Brno, Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2010, str. 26–45, foto.


  • zaměstnání

   1957–1991 Muzeum města Brna (Historické oddělení)

  • odborné a zájmové organizace

   1950–1955 Taneční soubor Maryny Úlehlové v Brně,
   1955–1962 Valašský krúžek v Brně,
   1991–2010 Pracovní skupina pro názvosloví města Brna


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Miroslav Flodr
   sňatek: 8. 6. 1959


  • rodiče

   Robert Volek
   Marie Volková (Hamříková)


  • sourozenci

   Eva Staňková (Volková)


  • ulice

   Mášova
   bydliště v letech 1939–1960 Šumavská
   bydliště v letech 1960–1967


  • události

   28. 8. 2013
   Odhalení pamětní desky D. Jurkoviče
   známá brněnská historička
   14. 2. 2011
   Znovuotevření Kolbabovy kavárny
   účastnice znovuotevření kavárny
   25. 6. 2007
   Biskup Vojtěch Cikrle předal pamětní medaili sv. Petra a Pavla historičce Mileně Flodrové
   oceněná historička
   25. 10. 1990
   Výstava "My, purkmistr a rada města Brna"


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 05. 2019