Internetová encyklopedie dějin města Brna

Zdeněk Kožmín

  prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc.


  • * 28.2.1925 Hněvice (u Roudnice nad Labem) – † 12.11.2007 Brno


  • literární vědec, kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • cena města

   za rok 1996 v oboru společenské vědy


  • vzdělání

   obecná škola v Račicích,
   na reálné gymnázium chodil postupně v Roudnici nad Labem, Chomutově a Vysokém Mýtě, kde v roce 1944 maturoval,
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - od roku 1945 studium češtiny a filozofie (absolvoval v roce 1949 pracemi Jazyk T. G. Masaryka a Rádlova filozofie), titul PhDr. získal roku 1949 prací Ústřední principy Rádlovy filozofie, 1962 titul CSc. prací Úloha jazyka v umělecké výstavbě Vančurovy prózy


  • dílo

   zobrazit PRÁCE O LITERATUŘE A DENÍKOVÉ ZÁZNAMY:
   - Umění stylu (studie, 1967)
   - Styl Vančurovy prózy (studie, 1968)
   - Interpretace básní (skripta, 1986, přepracované vydání 1997)
   - Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (studie, 1989)
   - Umění básně (studie, 1990)
   - Skácel (monografie, 1994)
   - Česká poezie od 40. let do současnosti (skripta, 1994, s J. Trávníčkem)
   - Struktury (deníkové záznamy 1995)
   - Tvořivý sloh (1995)
   - Studie a kritiky (1995)
   - Na tvrdém loži z psího vína (1998, rozšířené a přepracované vydání skript Česká poezie od 40. let do současnosti, s J. Trávníčkem)
   - Obtisky (deníkové záznamy 1998)
   - Smysl dekonstrukce (studie, 1998)
   - Modely interpretace (2001)
   - Existencionalita (2003)
   - Zvětšeniny z Komenského (studie, 2007, s D. Kožmínovou)

   ÚČAST V TÝMOVÝCH PRACÍCH:
   - Kniha o Čapkovi (1988)
   - Český Parnas (1993)
   - Pět na jednoho (1995)

   PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH:
   - O literatuře (1958)
   - Sborník VŠP Brno (1959)
   - Cesty k dnešku (1964)
   - Cesty k dnešku 2 (1966)
   - F. X. Šalda 1867–1937–1967 (1968)
   - K minulosti i dnešku literatury (1968)
   - Václavkova Olomouc 1967: K tradicím moderní české kritiky (1970)
   - Próza a poezie ve škole (1984)
   - František Halas (1987)
   - J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby (1989)
   - Karel Čapek a český jazyk (1990)
   - Proměny české prózy (1993)
   - Bílá žízeň (1993)
   - Václav Černý. 26. 3. 1905 / 2. 7. 1987 (1994)
   - Oleg Sus redivivus (1994)
   - Slovo v úzkosti a naději (1994)
   - Václav Černý - Život a dílo (1996)
   - Lidové noviny a Karel Poláček (1998)
   - Rok 1947 (1998)
   - Josef Čapek 1887–1945 (1998)
   - Jan Mukařovský and the Prague School (1999)
   - Tschechisches Barock = České baroko (1999)
   - Dvojí průhled do světa literatury (1999)
   - Zlatá šedesátá (2000)
   - Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS (Brno 2000)
   - Česká literatura na konci tisíciletí (2001)
   - Pátečníci a Karel Poláček (2001)
   - Život je jinde? (2002)

   USPOŘÁDAL A VYDAL:
   - Čítanka (pro 7. ročník základních devítiletých škol, 1961, s H. Polákovou)
   - Čítanka (pro střední školy, část 3, 1970, s M. Suchomelem).


  • zaměstnání

   1949–1953 výuka na osmileté střední škole ve Starém Jičíně na Ostravsku, s dvouletou přestávkou během vojenské služby,
   1953–1954 výuka na osmileté střední škole v Břeclavi,
   1954–1956 výuka na pedagogické škole v Břeclavi,
   1956–1970 Vyšší škola pedagogická v Brně, Pedagogický institut v Brně a od roku 1964 Pedagogická fakulta UJEP v Brně (v roce 1966 se habilitoval prací Styl současné prózy, 1969 se stal proděkanem fakulty, 1970 z politických důvodů odvolán z funkce a posléze propuštěn z fakulty),
   od podzimu 1970 až do odchodu do důchodu v roce 1985 vyučoval na gymnáziu v Zastávce u Brna,
   v roce 1990 návrat na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
   v roce 1991 přechod na katedru české literatury a literární teorie FF MU, kde v dubnu téhož roku získal titul profesora (na fakultě působil do roku 2001)


  • poznámky

   dne 3. 10. 2015 mu byla v budově gymnázia v Zastávce u Brna odhalena pamětní deska od Nikose Armutidise


  • obrazy

   img13764.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Místo kotelny šel na venkov. Teď má profesor Kožmín pamětní desku"
   "Cena města Brna prof. Kožmínovi a prof. Srbovi"
   "Za Zdeňkem Kožmínem"
   "Slovník českých spisovatelů od roku 1945"
   "Slovník českých filozofů"


  • partneři

   Drahomíra Kožmínová (Šimková)


  • související odkazy

   Slovník české literatury po roce 1945


  • autor

   Kříženecký, Kal


Aktualizováno: 24. 02. 2019

Zdeněk Kožmín. Zdroj: Česká televize.