Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Kožmín

  prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc.


  • * 28.2.1925 Hněvice (u Roudnice nad Labem) – † 12.11.2007 Brno


  • literární vědec, kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • cena města

   za rok 1996 v oboru společenské vědy


  • vzdělání

   obecná škola v Račicích,
   na reálné gymnázium chodil postupně v Roudnici nad Labem, Chomutově a Vysokém Mýtě, kde v roce 1944 maturoval,
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - od roku 1945 studium češtiny a filozofie (absolvoval v roce 1949 pracemi Jazyk T. G. Masaryka a Rádlova filozofie), titul PhDr. získal roku 1949 prací Ústřední principy Rádlovy filozofie, 1962 titul CSc. prací Úloha jazyka v umělecké výstavbě Vančurovy prózy


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1949–1953 výuka na osmileté střední škole ve Starém Jičíně na Ostravsku, s dvouletou přestávkou během vojenské služby,
   1953–1954 výuka na osmileté střední škole v Břeclavi,
   1954–1956 výuka na pedagogické škole v Břeclavi,
   1956–1970 Vyšší škola pedagogická v Brně, Pedagogický institut v Brně a od roku 1964 Pedagogická fakulta UJEP v Brně (v roce 1966 se habilitoval prací Styl současné prózy, 1969 se stal proděkanem fakulty, 1970 z politických důvodů odvolán z funkce a posléze propuštěn z fakulty),
   od podzimu 1970 až do odchodu do důchodu v roce 1985 vyučoval na gymnáziu v Zastávce u Brna,
   v roce 1990 návrat na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
   v roce 1991 přechod na katedru české literatury a literární teorie FF MU, kde v dubnu téhož roku získal titul profesora (na fakultě působil do roku 2001)


  • poznámky

   dne 3. 10. 2015 mu byla v budově gymnázia v Zastávce u Brna odhalena pamětní deska od Nikose Armutidise


  • obrazy

   img13764.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Drahomíra Kožmínová (Šimková)


  • související odkazy

   Slovník české literatury po roce 1945


  • autor

   Kříženecký, Kal


Aktualizováno: 24. 02. 2019

Zdeněk Kožmín. Zdroj: Česká televize.