Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: tři odboje

tři odboje


 • Rooseveltova 16/01 x Dvořákova


 • válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; odboj 1948–1989


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  v parčíku před Justičním palácem vlevo


 • umístění

  17. 10. 2006


 • autor

  akademický sochař Michal Gabriel

 • popis

  tvar pomníku tvoří jednoduchý trojboký jehlan, jehož plochy vyjadřují tři dějinná období; napětí, časové a dějové souvislosti dosáhl autor vyzvednutím základní hmoty jehlanu do prostoru prostřednictvím opakujících se fraktálových struktur,
  podklad pomníku je tvořen z drobných žulových kostek; písmo leštěné, plasticky vystupující,
  výška 200 cm, vznik díla v letech 2005–2006


 • poznámka

  Východiskem k realizaci byla vyhledávací studie vhodné lokality. Zkoumalo se šest míst, a to ve vnitřním městě, v areálu čestného pohřebiště ústředního hřbitova a ve svazích Špilberku. Jako nejvhodnější byl vybrán prostor před levou polovinou průčelí budovy Justičního paláce. Prostor nevyžadoval žádné zvláštní terénní úpravy, samotná budova je spjata s procesy s odpůrci totalitních režimů.
  Podmínkou Odboru památkové péče MMB bylo, aby hmota budoucího památníku respektovala průčelí budovy Justičního paláce. Soutěž na ztvárnění památníku byla vyhlášena jako výtvarná pro vyzvané autory, vyzváni byli akademičtí sochaři Jan Ambrůz, Jiří Sobotka a Michal Gabriel.
  V soutěžních podmínkách byly celkové náklady na zpracování návrhu a realizaci pomníku stanoveny na 1,5 milionu korun. Výběrová porota v září 2005 vybrala návrh Michala Gabriela.


 • text

  Obětem první světové války  1914–1918  //
  Obětem nacistického násilí  1939–1945  //
  Obětem komunistické totality  1948–1989  //


 • obrazy

  img5667.jpg img5668.jpg


 • objekty

  památník tří odbojů
  pomník: Nové sady 0/01


 • ulice

  Rooseveltova


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Michal Gabriel
  autor pomníku


 • události

  17. 10. 2006
  Odhalení pomníku věnovaného obětem válek a nesvobody 20. století


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2019

Rooseveltova 16/01 - Dvořákova: pomník obětem válek a nesvobody 20. století. Foto Jis, říjen 2006.