Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: J. A. Komenský

J. A. Komenský


 • Hapalova 6/01


 • Jan Amos Komenský (1592–1670) - pedagog, filozof, spisovatel, člen Jednoty bratrské a pobělohorský exulant


 • katastr

  Řečkovice

 • místo

  ve vstupní chodbě školy


 • umístění

  2. 6. 1910


 • autor

  Eduard Černohlávek, Vilém Filkulka

 • popis

  obdélná na výšku z šedého mramoru; v horní části je kruhový medailon s portrétním reliéfem, rostlinným ornamentem a letopočtem; na ostatní ploše je černý rytý nápis


 • text

  Školy jsou dílny lidskosti: tím totiž, že //
  způsobují, aby lidé stali se v pravdě //
  lidmi. //
  Jedině to je v člověku pevné a stálé, //
  co vpíjí první věk. //
  Kdo se v mladosti nevycvičí, potom //
  ztracená věc jest. //
  Zdárný způsob obcí na dostatku //
  lidí rozumných záleží. //
  Který větší a lepší dar můžeme při- //
  nésti obci, než když učíme a vzdělá- //
  váme mládež?  J. A. Komenský: Didaktika //
  Památce arciučitele národů a velikého Čecha //
  Jana Amosa Komenského //
  věnuje //
  obec Řečkovice. //
  1910. //


 • obrazy

  img8706.jpg img8709.jpg


 • ulice

  Hapalova


 • městská část

  Brno-Řečkovice a Mokrá Hora


 • významné osoby

  Vilém Filkuka
  autor textu


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 09. 09. 2018

Hapalova 6/01 - školní budova, v níž je umístěna pamětní deska J. A. Komenského. Foto Jis, květen 2009.