Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: Rudoarmejec

Rudoarmejec


 • Moravské náměstí 0/04


 • válka a odboj 1938–1945, osvobození; Rudá armáda


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  v parkové ploše Koliště


 • umístění

  1955 u příležitosti 10. výročí osvobození

 • úprava

  v letech 1993 a 2012–2013


 • autor

  Vincenc Makovský, Bohuslav Fuchs, Antonín Kurial

 • popis

  na vysokém kvádrovém podstavci s dvěma vystupujícími obdélnými deskami na výšku z umělého kamene stojí na členité římse socha vojáka v uniformě Rudé armády, který má levou ruku vztyčenu nad hlavu (v gestu údajně vyjadřujícím výzvu: „Zastavte palbu, složte zbraně, boj o Brno skončil!") a v pravé sklání prapor s hrotem v podobě pěticípé hvězdy se symbolem srpu a kladiva; na vystupujících deskách byl rytý tmavý nápis, dnes nahrazený jen stručným textem na zadní straně pomníku


 • poznámka

  Základní kámen pomníku byl odhalen v roce 1946, následovala stavba podstavce, na kterém měl původně stát rudoarmějec na koni.
  Po roce 1948 byl vybrán nový vrchol pomníku, rudoarmějec, který zvednutou rukou symbolizuje: zastavte palbu. V roce 1955 byl podstavec přepracován pro nynější sochu podle návrhu Bohuslava Fuchse.
  V roce 1946 se objevil i názor postavit pomník na Františkově. Pisatel Adolf Mokrý navrhoval odstranit pomník z roku 1818 a umístit sem pomník osvoboditelů Brna.
  Po roce 1989 se pomník rudoarmějce stal několikrát terčem vandalských útoků.

  Přes protesty odborníků i veřejnosti byl text z obou desek v roce 1993 odstraněn, později nahrazen nápisem na zadní desce:
  Realizováno a upraveno na náklady města Brna //
  v letech 1955 a 1994 //
  Autoři: //
  Prof. akad. sochař Vincenc Makovský //
  Prof. ing .arch. Bohuslav Fuchs //
  Prof. ing. arch. Antonín Kurial //

  V noci na středu 27. 2. 2008 vandalové polili pomník barvou, ředitelnou vodou.
  S odstraňováním začala firma, která má smlouvu s  Brno-střed na údržbu náměstí, následující den, komplikováno výškou, členitostí a nerovným povrchem pomníku.
  V roce 2010, několik dní před 65. výročím osvobození Brna, neznámý vandal černým sprejem vytvořil na podstavci pomníku nápis: 26. 4. // 1945 // Díky. // I když nebyl nápis hanlivý, přesto si zaslouží odsouzení pro ničení kulturní památky.

  V rámci rekonstrukce parku u Koliště byla bronzová socha frontového vojáka v říjnu 2012 převezena do Buštěhradu, kde byla odborně restaurována. Na své místo se vrátila 17. 7. 2013. V obvodovém chodníku před pomníkem vysazena nová alej jerlínů.
  Cílem útoku vandala se stal pomník znovu v roce 2015, kdy v předvečer oslav 70. výročí ukončení druhé světové války zde bylo nasprejováno srdce v ukrajinských barvách.


 • text

  Na čelné desce:
  Z rozkazu //
  nejvyššího velitele vojskům Rudé armády //
  a válečnému námořnímu loďstvu ! //
  9. května 1945 podepsali v Berlíně  zástupci //
  německého vrchního velení akt o bezvýhradné //
  kapitulaci německých ozbrojených sil. //
  Veliká vlastenecká válka, kterou vedl sovětský //
  lid proti německým fašistickým vetřelcům je //
  vítězně skončena, Německo jest úplně poraženo. //
  Soudruzi rudoarmějci, rudí námořníci, seržanti, //
  staršinové, důstojníci armády a loďstva, generá- //
  lové, admirálové a maršálové, blahopřeji vám k //
  vítěznému skončení Veliké vlastenecké války. //
  Na oslavu úplného vítězství nad Německem //
  dnes 9. května, v den vítězství,  o 22.  hodině vzdá //
  Moskva, hlavní město naší vlasti, jménem vlasti //
  pozdravný hold statečným vojskům Rudé armády, //
  lodím a jednotkám válečného námořního loď - //
  stva, které vydobyly tohoto skvělého vítězství, //
  třiceti dělostřeleckými salvami z tisíce děl. //
  Věčná sláva hrdinům padlým v bojích za svobo- //
  du a nezávislost naší vlasti ! Ať žije vítězná //
  Rudá armáda a válečné námořní loďstvo ! //
  Nejvyšší velitel //
  maršál Sovětského svazu //
  J. Stalin //
  9. května 1945 //
  Na paměť vítězství sovětských vojsk nad fašismem //
  postavilo  v roce 1955 město Brno. //

  Na zadní desce:
  Z rozkazu //
  nejvyššího velitele //
  veliteli vojsk 2. ukrajinského frontu maršálu //
  Sovětského svazu Malinovskému a náčelníkovi //
  štábu fronty generálplukovníku Zacharovovi. //
  Vojska 2. ukrajinské fronty, pokračujíce v ná- //
  stupu dnes 26.dubna doved- //
  ným obchvatným //
  manévrem a čelným útokem zmocnila se vel- //
  kého průmyslového střediska Československa, //
  města Brna, důležité železniční křižovatky //
  a silného opěrného bodu německé obrany. //
  Na počest vítězství buďtež jednotky, které //
  nejvíce vynikly za dobytí města Brna //
  navrženy k vyznamenání řády. Dnes 26. dubna //
  ve 22 hodin hlavní město naší vlasti Moskva //
  vypálí jménem vlasti na počest skvělých  //
  vojsk 2. ukrajinské fronty, zmocnivších //
  se města Brna, 20 salv z 224 děl. //
  Za skvělé bojové činy vyslovuji díky vámi ve- //
  denému vojsku, které se zúčastnilo bojů za //
  osvobození Brna. //
  Věčná sláva hrdinům padlým v bojích //
  za svobodu a nezávislost naší vlasti ! //
  Smrt německým okupantům ! //
  Nejvyšší velitel //
  maršál Sovětského svazu //
  J.  Stalin //
  26. dubna 1945, číslo 345 //


 • obrazy

  img5732.jpg img5733.jpg img15525.jpg img3302.jpg img3301.jpg img3304.jpg img3303.jpg img17525.jpg img3661.jpg img17526.jpg img3552.jpg


 • ulice

  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  spoluautor pomníku Antonín Kurial
  autor soklu pomníku Vincenc Makovský
  spoluautor pomníku


 • události

  7. 5. 2015
  Nové vandalské posprejování pomníku rudoarmějce v Brně 5. 12. 2013
  Slavnostní otevření nově revitalizovaného Parku na Kolišti 17. 7. 2013
  Návrat zrestaurované sochy Rudoarmějce na Moravské náměstí 11. 10. 2012
  Odstranění sochy Rudoarmějce z důvodu rekonstrukce parku 26. 4. 2010
  Vernisáž výstavy Nápisy na pomník
  další události (4)...


 • stavby

  park na Kolišti
  Koliště


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Menš, Fl


Aktualizováno: 29. 09. 2019

Moravské náměstí 0/4 - pomník Rudé armádě, která v dubnu 1945 osvobodila Brno od nacistických okupantů. Foto Jis, říjen 2006.