Internetová encyklopedie dějin Brna

Boris Novotný, Nález pozdněstředověké keramiky v Brně, Chorázově ulici, PV, 1963, 66-67, tab.32-34, Brno 1964, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně.

Nález pozdněstředověké keramiky v Brně, Chorázově uliciAktualizováno: 02. 08. 2018