Internetová encyklopedie dějin Brna

Nacionále řádných posluchačů, pís. M – Ž (1921–1922), Rektorát České vysoké školy technické v Brně, RČVŠT, 5, Čoupková, Archiv VUT v Brně.

Nacionále řádných posluchačů, pís. M – Ž (1921–1922)Aktualizováno: 12. 06. 2018