Internetová encyklopedie dějin Brna

Dagmar Černoušková, Miroslava Menšíková, Park na Špilberku, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 15, 2001, 191–212, Brno, Archiv města Brna, ISBN 80-902931-5-8.

Park na ŠpilberkuAktualizováno: 22. 08. 2018