Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Nemeškal, Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z údobí 1706-1900, In: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 174–214, díl III., Praha 1957, Československá akademie věd.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z údobí 1706-1900Aktualizováno: 20. 06. 2018