Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Zřídkaveselá, K dějinám brněnského mlékárenského průmyslu do znárodnění v roce 1951, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 10, 1988, 67–83, Brno, Archiv města Brna.

K dějinám brněnského mlékárenského průmyslu do znárodnění v roce 1951Aktualizováno: 26. 08. 2018