Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Trojan, Tomáš Fryčaj, farář obřanský, národní buditel a tvůrce populárního Katolického kancionálu, In: VVM, 3, LXIII, 2011, 240-251, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Tomáš Fryčaj, farář obřanský, národní buditel a tvůrce populárního Katolického kancionáluAktualizováno: 23. 05. 2018