Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Valoch, Lubomír Šebela, Eneolitické výšinné sídliště v Brně-Maloměřicích, Acta Musei Moraviae, Vědy společenské, 1-2, 80, 45–77, Bnro 1995, Moravské muzeum, ISSN 0323–0570.

Eneolitické výšinné sídliště v Brně-MaloměřicíchAktualizováno: 22. 07. 2018