Internetová encyklopedie dějin Brna

Svratecká, Malá vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna


 • ulice

  Svratecká

 • charakteristika

  Malá vodní elektrárna byla zřízena na levém břehu řeky Svratky na místě zchátralého komínského mlýna. Mlýn vznikl ve středověku jako vrchnostenský, do roku 1515 se nacházel v majetku kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova, později jej vlastnily soukromé osoby, od roku 1621 náležel brněnským jezuitům, kteří jej připojili k řečkovickému panství.
  V letech 1908–1909 byly v budově mlýna umístěny dvě třídy komínské obecné školy.
  V roce 1923, zhruba ve stejné době, kdy začala elektrifikace Brna-Komína, zde vybudoval ing. Rudolf Petr vodní elektrárnu vybavenou vodní turbínou.
  Byla osazena dvěma horizontálními Kaplanovými turbínami (2x 100 kW) od firmy Storek Brno s řemenovými pohony na dva horizontální synchronní generátory BEZ Bratislava, každý o činném výkonu 106 kW. Návrhový průtok jedné turbíny je 4,7 m³/s při využitelném maximálním spádu hladin 3,2 m.
  Technologické zařízení turbíny zůstává i po generální rekonstrukci v roce 2014 původní, s modernizovaným elektrotechnickým vybavením a s dálkovým ovládáním z přehradní vodní elektrárny Kníničky.


 • území

  Brno-Komín

 • majitelé

  - Ing. Rudolf Petr (elektrárnu v roce 1923 vybudoval)
  - Západomoravské elektrárny (od roku 1936)
  - Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s. r. o. Hradec Králové


 • stavební vývoj

  Původní jez sloužil ke vzdouvání vody pro mlýn čp. 136 v Komíně, který byl stržen při povodni v roce 1900. Povolení k výstavbě nového jezu bylo uděleno v roce 1918, v roce 1922 byla schválena stavba elektrárny u tohoto jezu. Samotná stavba jezu a elektrárny byla provedena v roce 1923.
  Elektrárna byla vybudována ve funkcionalistickém stylu, byly zde instalovány dvě horizontální Kaplanovy turbíny (jako jedny z prvních instalovaných v ČSR), které byly vyrobeny v brněnské firmě I. Storek. Vodní elektrárna dodávala proud nejdříve pro Petrův bystrcký mlýn a do rosické elektrárny. Později dodávala proud do sítě Západomoravských elektráren, do jejichž majetku přešla dražbou v roce 1936.
  Elektrárenské dílo fungovalo do zahájení provozu elektrárny Kníničky na brněnské přehradě jako průtočné, později jako vyrovnávací.
  Dílčí rekonstrukcí prošla elektrárna v roce 2007, kdy bylo soustrojí č. 2 vyměněno za nové soustrojí s horizontální kolenovou Kaplanovou turbínou od firmy Hydrohrom. Nový turbogenerátor disponuje výkonem 140 kW.
  V roce 2014 proběhla generální rekonstrukce MVE, při níž bylo také mj. provedeno: oprava vnitřního zázemí, zabezpečení vysokého napětí a zřízení trafostanice, výměna sociálního zázemí, oprava poškozených částí betonových stěn náhonu a osazení limnigrafické latě na levou zeď náhonu, oprava zdi v jalové propusti, oprava poškozené nábřežní zdi, svahů koryta, došlo i ke zvýšení nábřežní zdi o 1,2 m atp.


 • obrazy

  img18686.jpg img18687.jpg img18688.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-Komín


 • významné osoby

  Bohdan Klatovský
  elektromontér, který v době okupace v elektrárně zřídil se spolupracovníky tajné skladiště zbraní pro potřeby odboje Břetislav Krejsa (Krejza)
  elektromontér, který v době okupace v elektrárně zřídil se spolupracovníky tajné skladiště zbraní pro potřeby odboje Josefa Krejsová (Krejzová)
  po zatčení manžela část zbraní naházela spolu s Emilií Klatovskou do náhonu elektrárny (gestapo ale zbraně objevilo


 • události

  18. 12. 2014
  Ukončení rekonstrukce malé vodní elektrárny v Brně-Komíně 1923
  Uvedení vodní elektrárny v Brně-Komíně do provozu


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 23. 12. 2017

Svratecká - malá vodní elektrárna. Foto: Jiří Trachtulec, 2015 (http://1url.cz/87ux).