Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Zábrdovický most. Foto AMB, fond U22 – sbírka pohlednic, inv. č. 4881.