Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Poděkování za přátelsé projevy účasti při úmrtí Arnošta Píši. Archiv MU, B69, inv. č. 434, k. 11.