Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Seznam pamětních desek


    (631)  Další » Konec »

  začínající písmenem 


  Absolonova 0/01 - pamětní deska připomínající obnovení hřbitova v Brně-Komíně. Foto 2000, archiv IEDB. pamětní deska
  obnovení hřbitova v Brně-Komíně
  Absolonova 0/01
  Anenská 26/01 - dům na němž je umístěna pamětní deska k fiktivní postavě Járy Cimrmana. Foto Jis, říjen 2010. pamětní deska
  Jára Cimrman
  Anenská 26/01
  Antonína Procházky 24/01 - pamětní deska Antonína Procházky (1882-1945), malíře a grafika. Foto Jis, říjen 2005. pamětní deska
  A. Procházka
  Antonína Procházky 24/01
  Antonínská 1/02 - pamětní deska věnovaná obětem okupace. Fotografii pořízenou 9. 3. 2015 pro naši encyklopedii poskytla paní Květa Tichá, děkujeme. pamětní deska
  oběti nacistické okupace EF VUT
  Antonínská 1/02
  Antonínská 1/05 - portrétní reliéf Antonína Rezka odhalený dne 15. 1. 2019. Foto: Igor Šefr (VUT). Pro naši encyklopedii poskytl Archiv VUT v Brně. pamětní deska
  A. Rezek
  Antonínská 1/05
  Antonínská 3/01 - pamětní deska založení první české reálky v Brně v roce 1880. Foto Jis, srpen 2006. pamětní deska
  105. výročí založení školy
  Antonínská 3/01
  Arne Nováka 1/01 - pamětní deska věnovaná obětem 2. světové války z řad učitelů a posluchačů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně umístěná na podestě v mezipatře budovy Filosofické fakulty. Foto Jis, srpen 2005. pamětní deska
  oběti okupace FF MU
  Arne Nováka 1/01
  Balbínova 47/01 - pamětní deska spisovatele Bohumila Hrabala. Foto Jis, listopad 2005. pamětní deska
  B. Hrabal
  Balbínova 47/01
  Barvičova 0/01 - pamětní deska umístěná při příležitosti 40. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Foto Jis, říjen 2006. pamětní deska
  40. výročí osvobození Československa
  Barvičova 0/01
  Bašného 36/01 - pamětní deska věnovaná obětem 1. světové války. Foto Jis, červenec 2007. pamětní deska
  padlí v první světové válce
  Bašného 36/01
  Bašného 36/2 - pamětní deska věnovaná obětem 2. světové války. Foto Jis, červenec 2007. pamětní deska
  2. světová válka a okupace
  Bašného 36/02
  Bašty 4/01 - pamětní deska věnovaná F. A. Zachovi. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  F. A. Zach
  Bašty 4/01
  pamětní deska
  Christian d´Elvert
  Bašty 6/01
  pamětní deska
  30. výročí návštěvy Matky Terezy z Kalkaty
  Beethovenova 0/01
  Beethovenova 3-5/01- pamětní deska sídla velitelství Rudé armády v roce 1945. Foto Jis, září 2005. pamětní deska
  sídlo velitelství Rudé armády
  Beethovenova 3-5/01

    (631)   Další » Konec »

  Brněnské pamětní desky

  Snaha lidstva uchovat vzpomínku na osobnost nebo událost vymykající se průměru všedních dní, je velmi stará a od počátku měla mnoho podob. Od nejrůznějších "pamětních kamenů" v krajině, jejichž smysl někdy stále ještě zůstává obestřen tajemstvím, přes triumfální oblouky a stavby starověku, náhrobníky, rozcestníky a boží muka středověku, až k novodobým pomníkům a pamětním deskám, se odvíjí ono vytváření jakýchsi uzlíků na paměti lidstva. Někdy jsou to připomínky naivně prosté, jindy vynikají vysokou uměleckou hodnotou, ale vždy chtějí zachránit určitou osobnost či událost před hlubinami zapomínání. I na území Brna takové drobné historické památky vznikaly, vznikají a doufejme, že i v budoucnu vznikat budou, a že se budou těšit stále více nejen zájmu, ale i úctě veřejnosti, jíž připomínají její tolik potřebné zakořenění v čase a místě. Snad stojí za připomenutí, že zatím nejstarší známá památka tohoto druhu (nepočítáme-li hřbitovní a kostelní náhrobky) nese datum 1492 a zvěstuje nám, že most přes řeku Svratku na Starém Brně, zvaný též Kamenný most, v onom roce podstatně upravil a přestavěl jistý [Hans Tracht], který také tento pamětní kámen do mostu zasadil. Kámen byl z mostu vyňat při úpravě v roce 1935 a je dnes uložen ve sbírkách Muzea města Brna, stejně jako podobný pamětní sloup z roku 1494, který stával původně před Brněnskou bránou a připomínal, že se v témž roce na přestavbě brány velkou měrou podílel brněnský měšťan [Walerian Plannr]. Podobně jako u pojmenování brněnských ulic i pamětní desky odrážejí hodnotová měřítka doby svého vzniku. Proto při velkých dějinných zvratech dochází mnohdy k radikálním změnám ve smyslu nových dobových požadavků a představ. Náš soupis se snaží zaznamenat i desky v minulosti odstraněné, o nichž máme často jen kusé informace, ale které nastavují zrcadlo (někdy málo lichotivé) našim předkům i nám současníkům. Základní kartotéka pamětních desek vzniká již řadu let v Muzeu města Brna na Špilberku. K ní pracovníci muzea shromažďují, třídí, doplňují a ukládají veškerou dostupnou dokumentaci a jsou veřejnosti vděční za každé upozornění na případné další souvislosti. Muzeum města Brna je také ochotno poskytnout rady a informace v případě přemístění památky nebo snahy o její odstranění. Soupis je možno stále upřesňovat zjištěnými fakty a objevy, stejně jako doplňovat nově instalovanými pamětními deskami. Je ostatně i naším záměrem vzbudit zájem Brňanů o onen zvláštní kousek brněnské historie a podnítit jejich vlastní všímavost, průzkum a výzkum, na jejichž základě si každý sám může předkládané údaje doplňovat a rozšiřovat. Pamětní desky uvádíme abecedně podle ulice a orientačního čísla domu, řadíme vzestupně. [Číslo za lomítkem] znamená, že v domě se nachází jedna nebo více pamětních desek (např. Antonínská 1/1 a Antonínská 1/2). [Nula na místě orientačního čísla] značí náměstí, park, zahradu atd. Znakem [X mezi názvy ulic] je označena křižovatku. Při [citování textu] pamětní desky označujeme konec řádku // . U některých desek rozčlenili tvůrcové text různými výtvarnými prvky. Aby čtenář textu porozuměl, v takových případech jsme nedodrželi přesně řádkování. V textu ponecháváme dobový pravopis (např. theoretik) i věcné chyby (upozorňujeme na ně v poznámce). Azbuku přepisujeme latinkou (uvedeno v závorce "psáno azbukou"), hebrejštinu nepřepisujeme (uvedeno v závorce "psáno hebrejsky").

Merhautova 15/01 - plastika Matka s dítětem. Fotografii pořízenou v listopadu 2015 pro naši encyklopedii poskytla paní Květa Tichá, děkujeme.