Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Žerotínovo náměstí 6/01 - socha K. Gottwalda, rok 1983.  Zdroj: AMB, fond U 5 - sbírka fotografií, sign. Xc 346.