Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Česká - pohled od dnešního Žerotínova náměstí, rok 1959. MuMB foto  - knihovna, inv. č. 21 379.