Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Recenze v odborných periodikách


    (224)   Další » Konec »

  začínající písmenem 
  klíčová slova 
  rok vydání 

 • Vladimír Nekuda, 150 let Moravského muzea v Brně


 • Pavel Balcárek

  Jak se dělalo národní obrození aneb historky Matěje Mikšíčka o sobě samém, o přátelích i nepřátelích, o Brnu a Moravě 30. a 40. let 19. století


 • Miroslav Bálek

  I. Pracovní setkání skupiny pro leteckou archeologii


 • Bohuslav Beneš

  BROLN - 25 let Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů


 • Jaroslav Bílek

  Významný sborník z konference o ochraně památek moderní architektury


 • Jaroslav Bílek

  Vítězslav Novák. Soupis díla z fondů Státní vědecké knihovny v Brně


 • L. Blechová

  Kateřina Urbánková – Veronika Wihodová, Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století (= Prameny dějin moravských 15)


 • Bohumil Samek, Brněnská radnice. Brno v minulosti a dnes


 • Tomáš Borovský

  Ludmila Sulitková: Vývoj městských knih v Brně ve středověku. Práce z Archivu Akademie věd, řada B, svazek 17.


 • Tomáš Borovský

  Tomáš Sterneck: Město, válka, daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593-1606)


 • Slavomír Brodesser

  Dvě studie o bojích za zřízení české university na Moravě


 • Slavomír Brodesser

  K jubilejním publikacím středních škol na Moravě


 • Slavomír Brodesser

  Ivan Mrázek: Kamenná tvář Brna


 • Slavomír Brodesser

  Vojtěch Žampach: Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1.6. - 7.7. 1945


 • Jan Bukovský

  Brno, Proměny města


 •   (224)   Další » Konec »


Poslední telegram v historii České pošty odeslaný 3. 3. 2010. Zdroj: www.novinky.cz.