Internetová encyklopedie dějin Brna

1927, 1929: Dolní pole, štěrkovna

Dolní pole, štěrkovna


 • archeologické lokality

  Černovice
  Unterfeld – "Dolní Pole"


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  779

 • trať

  Dolní pole (Unterfeld)

 • katastr

  Černovice


 • rok / datum výzkumu

  1927, 1929


 • nálezová zpráva

  2745/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1784/79, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  726/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  207/45, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na jaře v roce 1927 objevil Hans Freising ve stěně štěrkovny dvě jámy spadající do doby laténské a doby římské.
  Mezi nálezy patřila keramika, zlomek bronzového plechu, železný nůž s rovným hřbetem a ulomenou špicí a také kostěné předměty. V jámě z doby římské byla vykopána bronzová spona z III. století.
  V roce 1929 prokopal Hans Freising další jámu se střepy lineární keramiky.


 • kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  doba římská mladší (180/200 - 300/320 po Kr.)


 • materiál / uložení

  ? Freisingova sbírka


 • osoby

  Hans Freising
  vedoucí archeologického výzkumu


 • městská část

  Brno-Černovice


 • prameny, literatura


 • autor

  Zav


Aktualizováno: 04. 12. 2016