Internetová encyklopedie dějin Brna

1997: Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu


 • archeologické lokality

  Dominikánská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  478/1

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1997

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  16/97, 1998, Dominikánská 9. Dům pánů z Kunštátu, inženýrské sítě, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Výzkum byl vyvolán pokračující rekonstrukcí inženýrských sítí v průjezdu domu a navázal na předchozí etapu, prováděnou Ústavem archeologické památkové péče v roce 1997.
  Přestože byl terén průjezdu silně narušen předchozími výkopy, podařilo se zachytit nejstarší sídlištní vrstvu s nálezy datovanými do první poloviny 13. století a sídlištní zahloubený objekt z 13./14.–14. století. Nejstarší zachycená kamenná stavba v čele parcely pocházela ze 14. století.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  MuMB, inv. č. 452850–452859.


 • ulice

  Dominikánská


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Dům pánů z Kunštátu
  Dominikánská 9/348


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 05. 06. 2012