Internetová encyklopedie dějin Brna

2015: Brno-Maloměřice - modernizace traťového úseku

Brno-Maloměřice - modernizace traťového úseku


 • archeologické lokality

  Maloměřice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Maloměřice


 • rok / datum výzkumu

  2015

 • instituce

  ÚAPP Brno, v.v.i.


 • nálezová zpráva

  27/16, 2016, Brno Židenice - Maloměřice 2015. Modernizace traťového úseku, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Staveniště se omezovalo na těleso původní železniční trati, při jejímž budování došlo k praktické likvidaci terénu, ve kterém by se případné archeologické situace mohly dochovat. Významný byl pouze nález kostí srstnatého nosorožce Rhinoceros sp.
  Na základě stratigrafie je stáří nalezené kosti minimálně 70 tisíc let a jde o unikátní nález, který významně doplňuje naše znalosti z tohoto období středního paleolitu (posudek Dr. Zdeňky Nerudové, Ústav Anthropos, MZM Brno).
  Z Maloměřic jsou známy nálezy paleolitických kamenných artefaktů. Jejich spojování s nalezenou kostí je ovšem pouze hypotetické. K nálezu lebky a dalších kosterních pozůstatků téhož živočicha, ovšem vzácnější a na našem území unikátní formy Stephanorhinus kirchbergensis, došlo i na sousedním k. ú. Obřan.


 • kultury

  paleolit střední (350 000/250 000 – 40 000/35 000 př. současností)


 • materiál / uložení

  Ústav Anthropos, MZM Brno


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 12. 05. 2019