Internetová encyklopedie dějin Brna

2011: Vídeňská-inženýrské sítě

Vídeňská-inženýrské sítě


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  640/1, 640/17, 640/15, 651/5, 640/8

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2011

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  10/12, 2012, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu "Bytový dům Vídeňská - inženýrské sítě", Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Formou dohledu byly od srpna do října 2011 sledovány výkopy inženýrských sítí na ulici Vídeňské (11 sond). Výkop kanalizace probíhal z větší části v linii starších výkopů, tudíž archeologický terén byl již ve většině výkopů narušen v minulosti. V délce více jak 100 m bylo dokumentováno kamenné zdivo, které nejsme prozatím schopni blíže časově ani funkčně určit. Sprašové podloží, včetně holocénního půdního horizontu bylo zachyceno až v sondě S11, která již částečně zasahovala do plochy zkoumané v roce 2009. Výrazně archeologicky pozitivní byla sonda S7, která byla hloubena za účelem nalezení staré kanalizace. Nikoliv překvapivě zde byly zjištěny hrobové situace náležející k raně středověkému pohřebišti.


 • kultury

  novověk (1 500 - současnost)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


 • materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s., inv. č. A053/2011-0115-01 až A053/2011-0900-01


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 25. 03. 2014