Internetová encyklopedie dějin Brna

2004: Vídeňská 15

Vídeňská 15


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2004

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  35/06, 2006, Brno, Vídeňská 15 (Integrovaný dům). Zpráva o archeologické situaci., Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V srpnu 2004 proběhla výstavba Integrovaného domu Vídeňská 15, kde však nebyl investorem umožněn předstihový záchranný archeologický výzkum. Po povolení vstupu archeologa na staveniště byly sice konstatovány pozitivní archeologické situace, ale ani tato skutečnost nevedla investora k umožnění záchranného archeologického výzkumu. V rámci dohledu při probíhajících stavebních pracích bylo zjištěno osídlení pravděpodobně již z období paleolitu, jak jej známe z okolních výzkumů. Následně byla lokalita osídlena v období pozdní doby bronzové. Výrazné osídlení daného prostoru můžeme klást do období raného středověku (11.-12. století), kdy zde fungovalo ekonomicko-hospodářské zázemí brněnského hradu. Kromě blíže funkčně neurčených sídlištních objektů byl zachycen i relikt pyrotechnologického zařízení - pece a kulturní vrstva. Osídlení zde pokračovalo i v období vrcholného středověku a novověku, jak ukazují četné objekty (odpadní jímka, sklípek, hliník).


 • kultury

  paleolit neurčený (800 000 – 8 000 př. současností)
  doba bronzová pozdní (950/920 - 800 př. Kr.)
  raný středověk (550 – 1200)
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s. A061/2004-0102-01 až A061/2004-0142-02


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno- město)"


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 08. 07. 2014