Internetová encyklopedie dějin Brna

1998: Vídeňská, kabelovod

Vídeňská, kabelovod


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  640/1

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  12/98, 1998, Brno - kabelovod Vídeňská, Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V roce 1998 proběhl záchranný archeologický výzkum výkopu pro kabelovod při východní straně ulice Vídeňské. Zachyceno bylo pravěké a raně středověké osídlení a byla doložena první mladohradištní vtesaná pec. Při této příležitosti byla zachycena i vrcholně středověká dřevohliněná zástavba při východní straně ulice.


 • kultury

  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  středověk (550 – 1500)


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 25. 03. 2014