Internetová encyklopedie dějin Brna

1993-1994: Petrov 2, stavební úpravy

Petrov 2, stavební úpravy


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  315

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993-1994

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  V přízemí objektu byly odstraněny podlahy a očištěn rub sklepních kleneb. V objektu, který je v dnešní podobě převážně novostavbou z doby kolem roku 1777, se podařilo vysledovat dvě obvodové zdi gotického jádra domu. Zdivo bylo cihlové, vně původně režné a vyspárované, kladené formou tzv. gotické vazby. Jedna zeď obsahovala spodní části prostě okosených ostění vstupu. K dataci nebyly získány exaktní doklady, charakter zdiva dovoluje uvažovat nejdříve o 14. století.

 • nálezová zpráva

  84/94, 1994, Brno - Petrov č. 2 1993-1994, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum proběhl v souvislosti s rekonstrukcí budovy někdejší biskupské konsistoře. Úkolem výzkumu byla dokumentace obnažených zdí a kleneb s cílem petrografického a chronologického určení jednotlivých fází budovy. Zvláštní důraz byl kladen na průzkum zdí nejstarší gotické fáze objektu.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  bez nálezů


 • obrazy

  img11152.jpg img11153.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 2
  Petrov 2/274


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 2"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 25. 05. 2019

Petrov 2 - stavební úpravy (místnost 9, pohled na obnažené ruky kleneb). Foto: ÚAPP Brno, 1993.