Internetová encyklopedie dějin Brna

1956: Koněvova (dnešní Vídeňská 16)

Koněvova (dnešní Vídeňská 16)


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  1956

 • instituce

  Muzeum města Brna


 • nálezová zpráva

  1/56, Brno - Koněvova 16, středověk -10.-11.stol., Muzeum města Brna


 • popis

  Při provádění pozemních prací na Koněvově ulici (dnešní Vídeňská) byl oznámen nález hrobů. V hloubce 60 - 70 cm pod povrchem byly nalezeny dva kostrové hroby, původně orientované ve směru od SZ k JV. Při pracích byly zničeny, nicméně při detailnějším průzkumu se u zbytků lebky jedné z nich nalezly tři bronzové esovité záušnice. Hroby mohly být tedy součástí pohřebiště, kde se pochovávalo v průběhu 11.stol., případně v první polovině 12. století.
  Zjištěné hroby narušovaly kulturní vrstvu, nalézající se asi 30 - 40 cm pod povrchem. Ta obsahovala střepy slovanské keramiky z dobře vypálené slídnaté hlíny světle hnědé barvy. Podle profilů okrajů, výzdoby a materiálu náleží sklonku 9. nebo průběhu 10. století a má obdoby v nálezech ze Starobrněnského kláštera. Kulturní vrstva obsahovala ještě zlomky železné strusky a zvířecí kosti. Hroby tedy byly zapuštěny do vrstvy staršího slovanského osídlení. Mezi nálezy se vyskytly rovněž zlomky eneolitické keramiky.


 • kultury

  pozdní doba hradištní (1 100 - 1 200 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 318471 - 318481


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Hromádková


Aktualizováno: 04. 08. 2012