Internetová encyklopedie dějin Brna

1998-1999: Kobližná 4 (Knihovna Jiřího Mahena)

Kobližná 4 (Knihovna Jiřího Mahena)


 • archeologické lokality

  Kobližná


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  143

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1998-1999

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  28/99, 1999, Brno, knihovna Jiřího Mahena, Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s kompletní rekonstrukcí objektu Knihovny Jiřího Mahena proběhl v letech 1998 a 1999 v několika etapách a za velmi ztížených podmínek záchranný archeologický výzkum.
  Kromě dokumentace sklepních prostor proběhl plošný výzkum v prostoru dvora, kde bylo zachyceno více jak 1,5 m mocné kulturní zvrstvení. Několik komunikačních úrovní dvora bylo zpevňováno dřevěnými deskami a  díky vysoké půdní vlhkosti byly zjištěny i košatinové ploty a množství dalších dřevěných, ale i kožených předmětů.
  Kromě dvou zahloubených suterénů domů sloupové konstrukce představovaly nejvíce zastoupenou skupinu archeologických aktivit jímky. Dokumentováno jich bylo 21, a to z období 13. až 19. století. Vedle středověkých jímek kruhového a obdélného půdorysu byla velmi zajímavá renesanční jímka tvaru mnohoúhelníku se třemi vnitřními výklenky. Výzkumem bylo odkryto i několik desítek kůlových a sloupových jam, patrně hliník a 3 m dlouhý a 0,5 m hluboký žlab z počátku 13. století.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  MuMB


 • obrazy

  img16091.jpg img16092.jpg img16093.jpg img16094.jpg


 • ulice

  Kobližná


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  najít na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 14. 02. 2015

Pracovní foto z výzkumu v objektu Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4 (akce A059/1998). Foto Archaia Brno o.p.s., inv. č. A98/59-021.