Internetová encyklopedie dějin Brna

1990: Mečová 2

Mečová 2


 • archeologické lokality

  Mečová


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  454, 471

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1990

 • instituce

  Archeologický ústav AV ČR


 • popis

  V souvislosti s chystanou výstavbou hotelu Baron Trenck bylo v roce 1990 započato s předstihovým archeologickým výzkumem tehdy nezastavěných parcel č. 454 a 471, situovaných na styku ulic Mečové, Dominikánské a Dominikánského náměstí.
  Po odstranění až 2 m mocných recentních navážek byly zjištěny sídlištní objekty ze starší doby bronzové, ale především doklady intenzivního středověkého osídlení počínaje 13. stoletím.
  Přes značné porušení mladšími přestavbami bylo možné identifikovat suterény tří gotických domů a prozkoumat 3 studny a 11 odpadních jímek.
  Získaný archeologický materiál, pocházející převážně z výplní jímek, lze klást do rozmezí 13. až počátku 18. století.


 • kultury

  doba bronzová starší (2 200/2 000 - 1 700/1 600 př. Kr.)
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  MuMB


 • ulice

  Mečová


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Mečová 2/695


 • související odkazy

  zobrazit na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 31. 08. 2016