Internetová encyklopedie dějin Brna

2002: Vachova (kanalizace a rekonstrukce povrchu)

Vachova (kanalizace a rekonstrukce povrchu)


 • archeologické lokality

  Dvořákova
  Vachova


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  102, 111

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2002

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  28/03, 2003, Brno, Vachova (kanalizace a rekonstrukce povrchu), Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s renovací kanalizační sítě a následnou rekonstrukcí povrchu na Vachově ulici v Brně proběhl v létě 2002 záchranný archeologický výzkum. Většina stavebních prací se uskutečnila v prostoru Vachovy ulice, pouze část postihla i úsek Dvořákovy ulice navazující na ulici Vachovu.
  Zjištěná skladba geologického podloží ukázala, že původní reliéf lokality se poněkud odlišoval od dnešní situace. Zdá se, že v minulosti zde existoval větší svah, který byl terénními úpravami na počátku 20. století zmírněn. Výzkum zachytil četné do podloží zahloubené aktivity, z nichž nejstarší pocházejí až z období počátků existence města. Dokumentovány byly výseky tří zahloubených suterénů dřevohliněných domů, které zanikly požárem, a to ještě ve 13. století. Objeven byl také středověký sklep ražený v podloží a poměrně četně se vyskytovaly jímky a odpadní jámy z období 13. až 18. století.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. A061/2002-0103-001 až A061/2002-0146-001


 • obrazy

  img16095.jpg img16096.jpg img16097.jpg


 • seznam nálezů

  Stolní keramika (pohár: brněnský - keramika)
  Stolní a kuchyňská keramika (džbán - keramika)


 • ulice

  Dvořákova
  Vachova


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  zobrazit na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 01. 08. 2012

Pohled na zkoumané výkopy ve Vachově ulici (akce A061/2002). Foto Archaia Brno o. p. s., inv. č. 173-02-028.