Internetová encyklopedie dějin Brna

1998: Kobližná 10, 12 - rekonstrukce suterénu

Kobližná 10, 12 - rekonstrukce suterénu


 • archeologické lokality

  Kobližná


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  147, 148

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Archaia Brno o. p. s.


 • nálezová zpráva

  17/98, 1998, Brno - Kobližná 10, 12., Archiv Archaia Brno o. p. s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán ohrožením archeologických památek v důsledku plánovaného snížení podlah stávajících suterénů domu č. 10 a částečně i domu č. 12.
  Hloubením sklepů byla již v minulosti zničena většina archeologického terénu. Nejstarší aktivitu na parcele domu č. 10 představuje kamenný gotický dům s obdélným jádrem o světlosti 8,2 x 5,8 m s delší osou orientovanou kolmo k uliční čáře. V severní zdi při ulici byla rozpoznána dvojice okének a původní vstup do komunikace. Dále byly zjištěny nepočetné sídlištní aktivity z 14.–15. století.
  Na parcele domu č. 12 se podařilo zachytit několik objektů z 13. století, do jejichž zásypů byl později (snad již na přelomu 13. a 14. století) zapuštěn sklep dřevohliněného domu.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, A98/51-106 až A98/51-134


 • ulice

  Kobližná


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 31. 03. 2012