Internetová encyklopedie dějin Brna

1993: Kobližná ulice

Kobližná ulice


 • archeologické lokality

  Kobližná


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  128

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1993

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Podél jižní hranice parcely č. 54 ve vozovce bylo dokumentováno souvrství na okraji někdejšího Městského potoka. Pod zavážkami se podařilo zachytit původní povrch terénu na černozemním půdním typu s nálezy 1. pol. 13. století.

 • nálezová zpráva

  41/94, 1994, Brno, ul. Kobližná, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum probíhal při výstavbě inženýrských sítí ve vozovce.


 • kultury

  středověk (550 – 1500): 1. pol. 13. století


 • ulice

  Kobližná


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 16. 10. 2012