Internetová encyklopedie dějin Brna

1999: Křídlovická-Ypsilantiho, kabelovod

Křídlovická-Ypsilantiho, kabelovod


 • archeologické lokality

  Modrý lev


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  1701, 1685, 1681/1, 640/3

 • katastr

  Staré Brno


 • rok / datum výzkumu

  1999

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Podloží je tvořeno říčními písčitými náplavami, které ve vzdálenosti asi 30 m od současného koryta řeky Svratky přechází ve štěrkovou říční terasu. Během výzkumu bylo zdokumentováno 20 profilů zpravidla 3 m dlouhých, výjimku tvořil profil P 14 v ul. Ypsilantiho o kontinuální délce 55 m.

 • nálezová zpráva

  226/00, 2000, Brno, Křídlovická-Ypsilantiho 1999, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Při výzkumu trasy kabelovodu se podařilo v šachtici na křižovatce ulic Křídlovická a Ypsilantiho objevit požárovou destrukci jednoduché dřevěné hradby s kamennou plentou, event. kameny zpevněnou bermou. Opevnění je možné zařadit do doby mladohradištní, tedy do 11. až 12. století. Mladohradištní osídlení kontinuálně pokračovalo ulicí Ypsilantiho k řece Svratce, kde končilo asi 30 m před napojením této ulice na Poříčí. Objev opevnění a sídlištních vrstev z období 11. až 12. stol. tak doplňuje mozaiku výzkumů v oblasti Starého Brna, které dovolují umístit brněnský hrad do prostoru mezi ulicemi Václavská a Křídlovická. Historiografie klade tradičně brněnský hrad na návrší Petrov, ale archeologické nálezy z mladohradištního období, které se koncentrují do oblasti Starého Brna, dokládají se stále větší intenzitou neudržitelnost této hypotézy.


 • kultury

  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • obrazy

  img16255.jpg img16256.jpg img16257.jpg img16258.jpg img16259.jpg img16260.jpg img16261.jpg


 • ulice

  Křídlovická
  Ypsilantiho


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 21. 03. 2012

Křídlovická-Ypsilantiho - kabelovod 1999 (celkový pohled od východu na šachtici I na křižovatce ulic Křídlovická-Ypsilantiho). Foto ÚAPP Brno 1999, č. neg. 001_89_99_52.