Internetová encyklopedie dějin Brna

1999: Vídeňská - klášter Milosrdných bratří

Vídeňská - klášter Milosrdných bratří


 • archeologické lokality

  Štýřice
  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  1999

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Geologické podloží lokality tvoří kvartérní sprašová návěj a při jejím povrchu černozemní půdní horizont.

 • nálezová zpráva

  213/99, 1999, Brno 1999, konvent Milosrdných bratří, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Záchranný výzkum byl vyvolán stavebními úpravami podzemního podlaží severního křídla konventu Milosrdných bratří. Bylo prozkoumáno 10 sídlištních objektů z 12.–13. století. Kromě středověké keramiky byly v zásypech objektů zjištěny i střepy z mladší doby bronzové a doby halštatské. Tři nalezené kostrové hroby jsou patrně pozůstatkem pohřebiště kolem zaniklého kostela sv. Václava. Přesněji lze datovat pouze jeden hrob s bronzovými náušnicemi, a to do 10. století.


 • kultury

  doba bronzová mladší - doba halštatská
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 14. 06. 2012