Internetová encyklopedie dějin Brna

1926: Na Vysoudilce (v ohybu cesty nad vesnicí, silnice proti kříži severně od vsi)

Na Vysoudilce (v ohybu cesty nad vesnicí, silnice proti kříži severně od vsi)


 • archeologické lokality

  Holásky


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • trať

  Na Vysoudilce

 • katastr

  Holásky


 • rok / datum výzkumu

  1926


 • nálezová zpráva

  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1816/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  416/46, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  190/25


 • popis

  Při stavbě silnice v ohyb nad vesnicí a při stavbě nových domků bylo rozkopáno několik popelovitých jam. Z nálezů se dochovala pouze jedna nádobka halštatského rázu. Také na okolních polí se nalézají střepy ze starší doby železné.
  Při stavbě silnice byla z popelnaté jámy zachráněna tuhovaná nádoba. V té stejné trati byla při přestavování sloupu elektrického vedení vykopána asi 70 cm hluboko lidská kostra. Opodál ní ležely 2 šálky a miska únětického rázu. I. L. Červinka, který situaci zdokumentoval, usoudil, že kostra nebude v souvislosti s nádobami.


 • kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)
  kultura únětická (2 200 - 1 700/1 600 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  dokumentace a vyhodnocení nálezů


 • ulice

  V aleji


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • prameny, literatura


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 30. 09. 2017