Internetová encyklopedie dějin Brna

1960: V pachtech, Na Františkově

V pachtech, Na Františkově


 • archeologické lokality

  Horní Heršpice
  V pachtech, Na Františkově


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Horní Heršpice


 • rok / datum výzkumu

  1960

 • instituce

  Muzeum města Brna, Archeologický ústav AV ČR Brno, Moravské zemské muzeum


 • nálezová zpráva

  1739/76, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  110/63, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1851/67, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1064/70, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  888/61, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1035/62, Antropologický posudek M. Stloukala č. j. 1586/61, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při rozsáhlých terénních úpravách v souvislosti se stavbou průmyslových objektů byly v srpnu roku 1960 zachyceny na lokalitě dva kostrové hroby bez nálezů.
  Následným záchranným výzkumem pod vedením J. Meduny se podařilo odkrýt 9 sídlištních objektů z několika pravěkých období (doba bronzová, halštatská a laténská), hrnčířskou dvoukomorovou pec z doby laténské a 4 pohřby laténského stáří. Jako intruze v jednom z objektů byly zachyceny i neolitické střepy kultury s moravskou malovanou keramikou.
  Také další nálezy z objektů jsou převážně z kategorie keramických nádob a jejich částí, ale objevily se také kostěná šídla, přesleny, bronzová jehlice, hliněná závaží a zvířecí kosti. Kostrové laténské hroby byly značně porušené stavebními pracemi, ve výbavě byly zastoupeny nádoby a kovové předměty. Antropologicky byly určeny pozůstatky dvou dospělých mužů (20–30 a 40–50 let) a jednoho dítěte. Při stavební činnosti byl také zachráněn hrob starší ženy z doby stěhování národů. Nacházel se asi 30 m na jih od míst, kde Jiří Meduna prozkoumal laténské kostrové hroby. Kromě skleněných korálků u lebky byl zachráněný nedovřený bronzový kroužek, zrezivělé zlomky dvou železných spon, bronzový terčík, železný nožík a bronzová přezka.


 • kultury

  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.)
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)
  doba bronzová neurčená


 • materiál / uložení

  Výbava dvou laténských hrobů (č. 1 a 2) je uložena v MuMB, ostatní zřejmě na AÚ AV ČR Brno


 • osoby

  Jiří Meduna
  archeolog


 • ulice

  Košuličova
  Kšírova


 • městská část

  Brno-jih


 • prameny, literatura


 • autor

  Kru


Aktualizováno: 05. 11. 2017