Internetová encyklopedie dějin Brna

1947: Hradisko Chochola

Hradisko Chochola


 • archeologické lokality

  Líšeň


 • typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


 • trať

  Chochola

 • katastr

  Líšeň


 • rok / datum výzkumu

  1947

 • instituce

  Státní archeologický ústav


 • nálezová zpráva

  25/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Pod vedením Josefa Poulíka byla na hradisku vykopána sonda a z ní vyzdvižen červeně zbarvený hrubozrnný střepový materiál, zlomky hliněných kruhů, přeslenů a jednoho kamenného kruhu.


 • kultury

  kultura slezskoplatěnická HaB (950/920 - 800 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • osoby

  Josef Poulík
  vedoucí výzkumu


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 24. 02. 2018