Internetová encyklopedie dějin Brna

1985: Budovcova

Budovcova


 • archeologické lokality

  Královo Pole


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Královo Pole


 • rok / datum výzkumu

  1985

 • instituce

  Moravské zemské muzeum (Milan Salaš)


 • nálezová zpráva

  59/86, Hlášení o výzkumu, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při výstavbě silničního nadjezdu v prostoru mezi nádražní budovou a Budovcovou ulicí byla odkryta až 1,6 m mocná kulturní vrstva. Z vrstvy pochází ojedinělé nálezy keramiky a drobné hrudky mazanice z počátků mladší doby kamenné. Výkopy nebyly hloubeny pod hranici kulturní vrstvy a spraše, tudíž případné zahloubené objekty nebyly zachyceny. Teprve izolovaný výkop na druhé straně silnice odkryl část sídlištního objektu, jehož výplň odpovídala kulturní vrstvě. Navíc se podařilo v objektu nalézt dva kamenné štípané nástroje a zvířecí kosti.


 • kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, Pa 6-7/86


 • ulice

  Budovcova


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 31. 07. 2012