Internetová encyklopedie dějin Brna

1985–1986: Modrý lev

Modrý lev


 • archeologické lokality

  Modrý lev


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Staré Brno


 • rok / datum výzkumu

  1985–1986

 • instituce

  Muzeum města Brna


 • terénní situace

  Kulturní vrstvy se nacházely bezprostředně pod stávajícím zatravněným terénem.

 • nálezová zpráva

  1/85, 1985, Modrý lev, Muzeum města Brna


 • popis

  Výzkum byl vyvolán náhodným nálezem početnějšího souboru zlomků mladohradištní keramiky, která se objevila v profilu za destrukcí opěrné zídky zpevňující hranu původní stavební jámy pro základy okolních domů. V návaznosti na místo nálezu byla prozkoumána volná plocha v SV rohu dvora.
  Některé nálezy naznačují, že by počátky zdejšího osídlení mohly spadat už někam na konec starohradištního období, tedy konec 8. století (prokazatelně nejstarší sídelní aktivity, doložené sídlištní vrstvou a jámou nejasné funkce se řadí do období středohradištního). Někdy během druhé poloviny 9. století bylo sídliště obehnáno dřevohliněným valem, který zanikl mohutným požárem v polovině 10. století - tyto události však neznamenaly zánik lokality.
  Stopy dalšího osídlení zde můžeme sledovat až do konce 10. století. Další pozůstatky lidské činnosti pak definitivně zničily novověké úpravy související se stavbou okolních domů.


 • kultury

  doba středohradištní (800 – 950)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • poznámka

  Název "Modrý lev" je odvozen od nejstarší, písemnými prameny doložené hospody, která stávala v prostoru dnešní křižovatky ulic Křížová a Václavská. Na tuto hospodu upomíná dnes modrá mozaika lva na fasádě budovy České spořitelny (dříve pošty), za níž archeologický výzkum probíhal.


 • ulice

  Křídlovická
  Křížová
  Ypsilantiho


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Los


Aktualizováno: 08. 08. 2012